Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Mục Lục

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió – Loại giấu trần Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh

Nhu cầu sử dụng điều hòa công nghiệp ngày càng tăng cao trong các ngành công nghiệp và thương mại. DAIKIN, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này, mang đến một loạt sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bảng giá điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về các sản phẩm phù hợp với dự án của bạn.

Bảng Giá Điều Hòa Công Nghiệp DAIKIN Nối ống gió

Loại Inverter – Loại Nối ống gió nhỏ gọn – R32 – Một chiều lạnh

 1. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 28,588,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 2. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,729,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 3. FDF50BV1/RZF50CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,530,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan
 4. FDF60BV1/RZF60CV2V+BRC4C64-9

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,671,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Thái Lan/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC2E61

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 19,096,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC2E61

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 24,101,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC2E61

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 29,059,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 1. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC2E61

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 34,616,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC2E61

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 35,776,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC2E61

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,066,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC2E61

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 44,607,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC2E61

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 48,601,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – R32 – Một chiều lạnh – Điều khiển không dây

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBA50BVMA9/RZF50CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,163,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBA60BVMA9/RZF60CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,604,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBA71BVMA9/RZF71CV2V+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 39,009,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBA71BVMA9/RZF71CYM+BRC1E63

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 41,074,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBA100BVMA9/RZF100CVM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,489,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBA100BVMA9/RZF100CYM+BRC1E63

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 49,137,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBA125BVMA9/RZF125CVM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,637,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBA125BVMA9/RZF125CYM+BRC1E63

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 53,533,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBA140BVMA9/RZF140CVM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 55,154,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBA140BVMA9/RZF140CYM+BRC1E63

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 58,302,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Loại Nối ống gió – Inverter – Điều khiển không dây – R32 – Một chiều lạnh

 1. FBFC40DVM9/RZFC40DVM+BRC4C66

  • Công suất: 4.0 KW (13,600 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 20,534,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 2. FBFC50DVM9/RZFC50DVM+BRC4C66

  • Công suất: 5.0 KW (17,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 25,537,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 3. FBFC60DVM9/RZFC60DVM+BRC4C66

  • Công suất: 6.0 KW (20,500 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 30,497,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 4. FBFC71DVM9/RZFC71DVM+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 5. FBFC71DVM9/RZFC71DY1+BRC4C66

  • Công suất: 7.1 KW (24,200 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 36,054,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 6. FBFC85DVM9/RZFC85DVM+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 7. FBFC85DVM9/RZFC85DY1+BRC4C66

  • Công suất: 8.5 KW (29,000 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 37,213,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 8. FBFC100DVM9/RZFC100DVM+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 9. FBFC100DVM9/RZFC100DY1+BRC4C66

  • Công suất: 10.0 KW (34,100 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 42,504,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 10. FBFC125DVM9/RZFC125DY1+BRC4C66

  • Công suất: 12.5 KW (42,700 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 46,045,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan
 11. FBFC140DVM9/RZFC140DY1+BRC4C66

  • Công suất: 14.0 KW (47,800 BTU/h)
  • Giá Bán + VAT: 50,039,000 VNĐ
  • Nước sản xuất/Nhập khẩu từ: Việt Nam/Thái Lan

Với sự đa dạng về công suất và tính năng, sản phẩm điều hòa công nghiệp DAIKIN nối ống gió sẽ đáp ứng nhu cầu làm lạnh của bạn cho nhiều dự án khác nhau. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với bạn.

Cam Kết Chất Lượng của Công Ty VINAMEED:

Công Ty VINAMEED (Viet Nam Mechanical And Electrical Engineering Development) là một nhà thầu Cơ Điện Lạnh hàng đầu tại Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi cam kết đem đến chất lượng hàng đầu và dịch vụ xuất sắc trong lĩnh vực cơ điện lạnh.

Một số yếu tố trong Cam Kết Chất Lượng về Dịch vụ của VINAMEED có thể bao gồm:

 1. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: VINAMEED cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và yêu cầu của khách hàng.
 2. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Công ty đề cao việc đào tạo và phát triển nhân viên, tạo điều kiện để họ có thể đạt được tốt nhất trong công việc của mình. Nhân viên được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực cơ điện lạnh để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả.
 3. Tuân thủ tiến độ và cam kết thời gian: VINAMEED cam kết thực hiện các dự án theo tiến độ đã thỏa thuận và đảm bảo hoàn thành đúng thời gian. Sự đáng tin cậy trong việc tuân thủ tiến độ giúp khách hàng có thể tin tưởng và hoàn thành các dự án một cách hiệu quả.
 4. Giải pháp tùy chỉnh: Công ty hướng tới việc cung cấp các giải pháp tùy chỉnh, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Họ luôn tìm hiểu và hiểu rõ những yêu cầu đặc biệt của khách hàng để đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ cơ điện lạnh của VINAMEED, bạn có thể truy cập vào các Website của chúng tôi: www.vinameed.vn & www.vinameed.com.vn hoặc liên hệ qua Hotline để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn.

Quý khách mua hàng liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.055.655 / 0936.263.260

Mua hàng qua Shopee TẠIĐÂY

Mua hàng qua LAZADA TẠIĐÂY

Công Ty VINAMEED Việt Nam – Nhà Thầu Cơ Điện Lạnh hàng đầu tại Hà Nội – Chuyên thiết kế thi công Điều Hòa Thông Gió TRUNG TÂM và CÔNG NGHIỆP.

Địa chỉ VP: Liền kề TT16.18, Khu Đô Thị Sinh Thái Xuân Phương Tasco, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0936.263.260

Email  :   vinameed@vinameed.vn

Vianmeed
Vinameed – Nhà thầu CƠ ĐIỆN LẠNH hàng đầu Việt Nam
        Trở về trang chủ 
0936.263.260
icons8-exercise-96